เราไม่ได้ ต้องการสว่าน แต่สิ่งที่เราต้องการ แค่รู !!

เราไม่ได้ ต้องการสว่าน แต่สิ่งที่เราต้องการ แค่รู !!

ถ้าพูดถึงเรื่องของ เครื่องมือ ในการทำงาน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ผมเชื่อว่า หลายๆคนคงต้องพยายามค้นหาหลายๆเครื่องมือ เพื่อให้ตอบสนอง บรรลุเป้าหมายของการทำงานอย่างแน่นอน