Tag: Bluetooth

MPOW M12 กับประสบการณ์ใช้งานจริง

ชื่อที่มีคนรู้จักไม่น้อย เรามาลองทำความรู้จัก กับเจ้าหูฟังราคาเล็ก แต่ความสามารถ ไม่เล็กเลยทีเดียว ตัวนี้กันครับ

Back To Top