Tag: database

REST API สร้างด้วย JSON Server

REST API เป็นเครื่องมือที่จำเป็นมาก สำหรับการทำ Website หรือ Application ในยุคนี้ การใช้งาน JSON Format สะดวกและง่ายดายมาก ในการรับส่งข้อมูล เรามาดูวิธีการสร้าง JSON Server ไว้ใช้งานกันครับ

Back To Top