Category: Crypto

Staking คืออะไร ถือเหรียญเฉยๆก็ได้ดอกเบี้ย

Staking คำนี้สำคัญมาก สำหรับคนที่อยู่ใน แวดวงของ cryptocurrency เพราะเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำให้ระบบ ของเหรียญนั้นๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้ อย่างมั่นคง เพราะมีคนคอย ให้ความเชื่อมั่นในตัวเหรียญ และพากันพลักดัน คนละนิดคนละหน่อย เพื่อให้เหรียญนั้นมีความมั่นคง แล้วแลกกับการได้ ดอกเบี้ย ตอบแทนกลับมา

Back To Top